Vitajte na stránkach ITAREPS

Program ITAREPS (Information Technology Aided Relaps Prevention in Schizophrenia) je zameraný na rýchle a cielené rozpoznanie včasných varovných príznakov relapsu psychotického ochorenia s využitím moderných komunikačných a informačných technológií. Umožňuje včasnú intervenciu v iniciálnych štádiách relapsu ochorenia.

Program umožní znížiť mieru opätovného vzplanutia ochorenia a následných psychiatrických hospitalizácií. ITAREPS pomôže k výraznému zlepšeniu a zrýchleniu komunikácie medzi pacientom a jeho ambulantným psychiatrom. Umožní pacientom udržovať kontakt so svojím lekárom, bez ohľadu na jeho aktuálnu dostupnosť. Pomôže v konečnom dôsledku zlepšiť kvalitu života pacientov s týmto ochorením.

Účastníkmi projektu sú pacient, vybraný rodinný príslušník a ošetrujúci ambulantný psychiater. ITAREPS sprostredkuje dlhodobé sledovanie zdravotného stavu jedincov so závažným psychiatrickým ochorením s využitím technológií pre 21. storočie. Program bol vyvinutý odborníkmi z Psychiatrického centra Praha pod záštitou Academia Medica Pragensis s.r.o. pre firmu Eli Lilly and Comp., ktorá je výhradným sponzorom celého projektu.

Chceta sa dozvedieť viac o projekte ITAREPS?

Prihlásenie do systému

*
 
 
 
Registrácia nového lekára
* označuje povinný údaj